Graafwerken

Voor het uitvoeren van graafwerken beschikken wij over het juiste materieel. Dat is van groot belang om alles veilig, kwalitatief en snel uit te voeren.

  • Het uitgraven van funderingen: een tuinhuis of carport
  • Het graven van een vijver of zwembad
  • Het uitgraven van sleuven voor leidingen
  • Het nivelleren van grond
  • Het bouwrijp maken van de grond en eventuele ophoging